PL | EN | DE

TFP. Innowacje i Ekologia.

Maszyna do mycia aniloxów.

26 03 2014

Różnorodność zleceń wymaga od nas dużej elastyczności . Dlatego mamy w swoich zasobach wały rastrowe o różnych transferach farb. Aby móc w pełni z nich korzystać przy produkcji, wały muszą być przygotowane do druku w każdym momencie. Jakość nadruku zależy w głównej mierze od jakości wałów. Aby uniknąć sytuacji, kiedy jeden z wałów jest niezdatny do użycia ze względu na zabrudzenie, TFP zakupiła maszynę do mycia wałów rastrowych (aniloxów).

Nasze nagrody