PL | EN | DE

TFP. Innowacje i Ekologia.

Mówimy:
Nasza Planeta.
A czym jest dla Ciebie?

Podziel sie z nami swoją opinią i odpowiedz na
pytanie: Czym jest dla Ciebie nasza planeta?
Jak wyobrażasz sobie jej przyszłość? Wyślij
nam swoją opinię na adres:
naszaplaneta@tfp.com.pl
Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy.

Eko-Innowacje.

Działania ekologiczne TFP wpisują się doskonale w proekologiczne intencje Unii Europejskiej. TFP popiera wszystkie inicjatywy zawarte w unijnej Eko-Innowacji: recycling papieru, procesy niewykorzystujące wodę, oczyszczanie wody, inteligentne systemy dystrybucji mające na celu oszczędzanie wody, chemikaliów, energii i materiałów. Od 2008 roku obieg wody wykorzystywanej w procesach produkcyjnych TFP jest obiegiem zamkniętym. Sercem tego układu jest nasza własna oczyszczalnia, która uzdatnia wodę w 100%. Ponadto wprowadzając nowy wizerunek dbamy o poszerzanie świadomości na temat ekologicznego stylu życia.

 

Czy

pozostaniemy

niebieską

planetą?

Tylko moda
czy już
konieczność?

Moda na ekologię jest obserwowana praktycznie w każdej dziedzinie życia. Nie inaczej jest na polu inwestycyjnym. Na całym świecie powstaje wiele produktów opartych na ekologii i nowych technologiach, a także na powiązanych z tzw. inwestycjami odpowiedzialnymi społecznie. Powstają spółki koncentrujące się na pozyskiwaniu energii odnawialnej, wytwarzaniu produktów ekologicznych oraz dbające o środowisko. Ochrona środowiska oprócz swoich dotychczasowych funkcji polegających na ochronie i odtworzeniu ekosystemów stała się istotnym elementem światowej polityki gospodarczej. W związku z tym należy się spodziewać wzrostu popytu na dobra i technologie proekologiczne (eco sound technologies). Firmy pracujące na rzecz ekologii lub takie, które wykorzystują w procesie produkcyjnym i usługach technologie ekologiczne uzyskują dodatkowy atut pozwalający im na poprawę swojej pozycji konkurencyjnej. Obserwowany, rosnący popyt na "dobra ekologiczne" jest także wynikiem edukacji młodego pokolenia, a ponadto mody na ekologię i upowszechniania zrównoważonych wzorców konsumpcji przez środki masowego przekazu. Jak wiadomo zasoby naturalne, chociażby ropa, nie są nieskończone. Rok temu za baryłkę płacono trochę ponad 50 USD, dziś cena waha się w granicach 100 USD. Na istniejący trend ma wpływ wzrost popytu przy malejącej liczbie nowo odkrywanych roponośnych złóż. Najbardziej dynamicznie rozwijająca się część konsumentów to zwłaszcza kraje spoza OECD. Ponieważ o bezproblemowym wydobyciu ropy można już zapomnieć, wiele światowych firm stawia na wtórne metody eksploatacji złóż, znane również jako zintensyfikowane wydobycie ropy (Enhanced Oil Recovery). Zrealizowane mogą zostać różnego rodzaju kosztowne projekty, jak np. wydobycie ropy z piasków roponośnych w Kanadzie. Również z tych przyczyn nie może dziwić wzrost zainteresowania produktami inwestycyjnymi stawiającymi na nowe technologie. Potencjał wzrostu tego typu produktów, bierze się chociażby z regulacji prawnych UE. Art. 3 Dyrektywy 2001/77/EC z 27 września 2001 r. pt. „O promocji energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energii elektrycznej” z 2010 r. Celem dyrektywy miało być zwiększenie konsumpcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do 22,1% udziału „zielonej energii” w całkowitej konsumpcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Również USA stawia zdecydowane kroki w stronę ekologii. Nastąpił również wzrost wydatków na alternatywne źródła energii z 17mld USD w roku 2001 do kwoty 85 mld USD obecnie. Rząd Stanów Zjednoczonych ma również plany wprowadzenia dodatkowych podatków na paliwa, mówi się również coraz częściej o możliwościach ograniczenia emisji CO2.

Naturalny mechanizm.

Pierwsze opakowanie wymyśliła sama Natura. To właśnie Ona zadbała o oryginalną i trwałą ochronę dla wielu produktów spożywczych. Pomarańcze, banany, orzechy czy warzywa spokojnie rosną, chronione przez własne opakowanie - owocową skórkę. Do spożycia swoich darów Natura zachęca nas jaskrawym, ciepłym kolorem i wymyślnymi kształtami, które już nie raz stały się inspiracją dla współczesnych projektantów opakowań.

Zwróćmy uwagę na komputery.

Według raportu WWF jeden komputer pochłania 136,9 kWh rocznie. Praca wież hi-fi, komputerów i drukarek w stanie czuwania prowadzi w Polsce do zużycia energii rzędu 2,35 TWh rocznie. Gdyby tylko połowa tych urządzeń była wyłączana z sieci, zaoszczędzilibyśmy 293 mln złotych i 369 tys. ton CO2. Warto więc sprawdzać nasze maszyny. Oszczędności mogą okazać się spore. Na rynku komputerów pojawiają się już ekologiczne gadżety oszczędzające energię w rodzaju eko-przycisków. Urządzenie łączy się z komputerem za pomocą kabla USB. Jego użycie wprowadza komputer i inne urządzenia w stan głębokiej hibernacji, podczas której praktycznie nie następuje zużycie energii.

Energia z glonów.

Prawie każdy z nas słyszał o domach zasilanych energią słoneczną czy energią z wiatru, ale energia z glonów, to coś zupełnie nowego. Architekci z grupy Splitterwerk zaprojektowali zero-energetyczny budynek BIQ, który będzie pierwszym tego typu obiektem, wykorzystującym algi, jako źródło energii. Architekci we współpracy z Colt International, Arup, i SSC zaprojektowali żyjącą fasadę, która składa się z bio-reaktywnych szklanych żaluzji wypełnionych glonami. Takie żaluzje chronią algi przed warunkami zewnętrznymi i tworzą mikroklimat, który sprzyja ich rozwojowi. Zastosowanie tego typu konstrukcji ma same zalety. Bioreaktory przechwytują ciepło wytwarzane przez mikroglony w procesie fotosyntezy i zamieniają je w energię, która zasila budynek. W bioreaktorach powstaje także biomasa, która również może być wykorzystana do zasilania budynku. Dodatkowo, ruchoma fasada w kolorze ciemniej zieleni może zapewnić mieszkańcom chwilę wytchnienia w słoneczne i upalne dni.

Paliwo z wody morskiej.

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych eksperymentuje z produkcją paliwa z wody morskiej, aby zapobiec globalnemu ociepleniu i trudnościom z zaopatrzeniem w paliwo lotnicze - poinformował "New Scientist". Pracującym dla US Navy chemikom z zespołu Roberta Dornera z wody morskiej i dwutlenku węgla poddanych działaniu prądu udało się uzyskać nienasycone, krótkołańcuchowe węglowodory, które dalsza przeróbka może przekształcić w odpowiednik nafty lotniczej. To odmiana tak zwanej syntezy Fischer-Tropscha, w której płynne paliwo uzyskuje się z "gazu syntezowego" - mieszaniny tlenku węgla i wodoru. Wykorzystanie dwutlenku węgla jest trudniejsze niż tlenku, ponieważ jest to związek bardziej stabilny chemicznie. Jednak za dwutlenkiem węgla przemawia dostępność i obawy przed jego związkiem z globalnym ociepleniem. W morskiej wodzie jest 140 razy więcej dwutlenku węgla niż w powietrzu, bo bardzo dobrze się w niej rozpuszcza. Reakcję ułatwia katalizator–żelazo. Aby proces miał neutralny bilans pod względem emisji dwutlenku węgla, potrzebne jest jednak ekologiczne źródło energii. W przypadku atomowych lotniskowców produkcja paliwa z niewyczerpywalnych zasobów wody pozwoliłaby się uniezależnić od dostaw paliwa lotniczego bez emisji dwutlenku węgla.

Największy na świecie most solarny.

W Brisbane w Australii otwarto wczoraj największy na świecie, samowystarczalny wiadukt, który korzysta z energii słonecznej do zasilania własnego systemu oświetlenia typu LED. Most o długości pół kilometra dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł zasilania pozwoli ograniczyć emisję CO w ilości 38 ton rocznie. Łączący dwa brzegi rzeki Brisbane most o nazwie Kurilpa Bridge korzysta z zaawansowanego, energooszczędnego systemu oświetlenia. Może być zaprogramowany do generowania różnorakich efektów świetlnych, które będą elementem odbywających się co roku uroczystości zwanych Riverfire. Wiadukt jest zasilany przez 84 paneli słonecznych, wytwarzających dziennie około 100KWh energii elektrycznej. Całość energii potrzebnej do oświetlenia mostu pochodzi właśnie z nich. Nadwyżki prądu będą zwracane do głównej sieci. Jak stwierdził Robert Schwarten, Minister Robót Publicznych, podczas uroczystości otwarcia, solarny system zasilania pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla o około 38 ton rocznie. Koszt budowy mostu, nad którego projektem pracowało ponad 1000 osób, wyniósł 63 mld dolarów. Według szacunków każdego tygodnia będzie z niego korzystać około 36 tys. osób.

Inteligentny zasilacz.

Firma Green Plug opracowała technologię umożliwiającą budowę uniwersalnych zasilaczy sieciowych. Mogą one dostarczać stałe napięcie i energię do dowolnych urządzeń końcowych, jak telefony komórkowe, palmtopy, odtwarzacze MP3, notebooki, przenośne dyski, cyfrowe fotoaparaty, odbiorniki GPS itp. Pomysł oznacza wygodę dla użytkowników sprzętu elektronicznego, ale także sprzyja ochronie środowiska zaśmiecanego miliardami małych zasilaczy. Około 450 mln trafia każdego roku na śmietniki w USA, a tylko 13% z nich zostaje poddanych recyclingowi. Podstawowym elementem rozwiązania opracowanego przez Green Plug jest protokół komunikacyjny GreenTalk definiujący format informacji generowanych przez zasilane urządzenia i określających wymagane przez nie parametry zasilania. Dane te są odbierane przez inteligentny zasilacz, który odpowiednio dopasowuje do nich parametry wyjściowe, czyli wartości napięcia i prądu. Dodatkową zaletą technologii jest wprowadzenie mechanizmów sterowania, które umożliwiają wyłączenie zasilacza wtedy, gdy zaczyna on pracować w trybie jałowym. To oznacza oszczędność energii.

860 km2 pierwotnego lasu dziennie.

Tropikalne lasy deszczowe są częścią globalnego układu klimatycznego. Niszcząc je człowiek zmienia cykle hydrologiczne, a to powoduje susze, powodzie lub erozje gleby na obszarach, gdzie zjawiska te uprzednio nie występowały. Wycinanie lasów zwiększa również albedo, czyli współczynnik odbicia światła od powierzchni Ziemi, co w efekcie wpływa na rozkład wiatrów i prądów morskich oraz zmienia rozkład opadów atmosferycznych. Likwidując więc lasy na tak dużą skalę całkowicie zmieniamy naszą planetę. Jedna dojrzała sosna produkuje w ciągu doby około 1350- 1800 litrów tlenu, tyle ile wynosi dobowe zapotrzebowanie dla trzech osób. Hektar lasu liściastego jest w stanie wyprodukować około siedmiuset kilogramów tlenu, czyli dobowe zapotrzebowanie dla około dwu i pół tysiąca ludzi. Ogólnie lasy produkują około 26,6 mld litrów tlenu. To ponad połowa rocznego zapasu na Ziemi.

Nasze nagrody