PL | EN | DE

TFP. Innowacje i Ekologia.

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest TFP Sp. z o.o. z siedzibą w Dziećmierowie, ul. Katowicka 26, 62-035 Kórnik, KRS: 0000039932 NIP: 7810000202, Kapitał zakładowy: 200 000,00 PLN. (dalej także jako Spółka). Aktualne dane kontaktowe dostępne na stronie http://www.tfp.com.pl/

2.   Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy. 

3.   Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

4.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w pkt. 2 powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy.

5.   Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy. Dane osobowe mogły zostać uzyskane od Pani/a Pracodawcy w celu realizacji umowy łączącej go ze Spółką.

Nasze nagrody