Gospodarka cyrkularna, czyli jak firmy mogą dbać o środowisko naturalne

TFP > Blog > Gospodarka cyrkularna, czyli jak firmy mogą dbać o środowisko naturalne


Gospodarka cyrkularna, znana również jako gospodarka o obiegu zamkniętym, skupia się na racjonalnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizacji odpadów. Najważniejszym jej założeniem jest to, aby wyprodukowane produkty, materiały, energia elektryczna czy ciepło były używane jak najdłużej i ponownie włączane w procesy gospodarcze, zamiast stawać się szybko odpadem. Na szczęście w coraz większym stopniu firmy odchodzą od modelu “wyprodukować, zużyć i wyrzucić”.

Odpowiedzialność i korzyści dla środowiska

Firmy, które decydują się na wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej, nie tylko spełniają swoje obowiązki społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, ale także zyskują liczne korzyści. Przede wszystkim oszczędzają zasoby naturalne, które nie są niewyczerpane, i priorytetowo traktują ich racjonalne użytkowanie oraz ponowne wykorzystanie. Redukcja odpadów przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci trafiających na wysypiska, co z kolei redukuje emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie gleby oraz wód. Z punktu widzenia finansowego, firmy mogą zaoszczędzić na kosztach związanych z utylizacją odpadów i zakupem materiałów, co generuje realne oszczędności. Proekologiczne działania stymulują także innowacje oraz zwiększają konkurencyjność na rynku, co jest doceniane przez klientów i partnerów biznesowych.

Przykład zrównoważonego wykorzystania materiałów

Opakowania z tektury falistej są doskonałym przykładem materiałów, które wpisują się w model gospodarki cyrkularnej. Są one łatwe do recyklingu, co sprawia, że zużyta tektura staje się cennym surowcem do produkcji papieru, zamiast trafiać na wysypisko. Recykling jednej tony tektury pozwala na oszczędzenie 17 drzew i 1200 litrów wody. Papier pochodzący z recyklingu może być używany do produkcji różnorodnych opakowań, ulotek, etykiet, a także kartonów, broszur i wizytówek. Dzięki temu papierowy odpad zyskuje nowe życie i zmniejsza się ilość produkowanych śmieci.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju w TFP

Firma TFP podejmuje konkretne kroki, aby wprowadzać zasady gospodarki cyrkularnej w życie. Od 2008 roku woda wykorzystywana w procesach produkcyjnych jest obiegiem zamkniętym, dzięki własnym oczyszczalniom, które uzdatniają wodę w 100%. Wykorzystujemy również przetworzone opakowania, co przynosi oszczędności w transporcie i ogranicza emisję spalin. Nasze działania są potwierdzone licznymi certyfikatami, w tym ISO 9001, ISO 14001, FSC, BRC, oraz Srebrnym Medalem EcoVadis 2023, który świadczy o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Wspieramy też lokalne inicjatywy, promując sport, kulturę, oświatę oraz ekologię, wpisując się w proekologiczne intencje Unii Europejskiej.