1.    Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TFP Spółka z o. o. z siedzibą w Dziećmierowie, przy ul. Katowickiej 26, 62 – 035 Kórnik, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Sąd Rejonowy W Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039932, posiadającą numer NIP 7810000202, REGON 001343877.

Dane osobowe zbierane przez TFP Sp. z o.o. za pośrednictwem strony WWW są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

2.    Inspektor Ochrony Danych (IOD) w firmie TFP SP. Z O.O.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych Klientów, Administrator powołał  Inspektora Danych Osobowych, którego rolę pełni podmiot trzeci specjalizujący się w ochronie danych. Do jego zadań należy stała kontrola nad zgodnością prowadzonych działań z prawem oraz obowiązek kontaktów z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku konieczności kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych w firmie TFP Sp. z o.o., prosimy o przesłanie informacji na adres: iod@tfp.com.pl

3.    Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

 • Realizacji umowy której jest Pani/Pan stroną,
 • Wykonania obowiązków prawnych ciążących na TFP Sp. z o.o. (m.in. wynikających z przepisów podatkowych),
 • Korzystanie z usługi formularza kontaktowego na stronie WWW w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną,
 • Możliwości przesłania CV,
 • Przesyłanie informacji handlowych w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. 

W celach realizacji ww. usług, Użytkownik wyraża dobrowolne i uprzednie zgody. Użytkownik każdorazowo wpisuje dane w formularz, które są niezbędne do realizacji zamówionych usług.

4.    Uprawnienia podmiotów, których dane są przetwarzane przez TFP Sp. z o.o.:

 • prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów)
 • prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do uzupełniania i żądania korekty danych
 • prawo do złożenia skargi do UODO

5.    Czas przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez TFP Sp. z o.o. przechowywanie trwa 5 lat, chyba że zgoda zostanie odwołana.  Po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić  TFP Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

6.    Odnośniki do innych stron

Strona WWW zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach nie należących do TFP Sp. z o.o.

Po przejściu na inne strony, prosimy o zapoznanie się z polityka prywatności tam ustaloną.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do TFP Sp. z o.o.

7.    Pliki Cookie

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się http://tfp.com.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze strony Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Na naszej stronie stosujemy następujące pliki cookie:

 • niezbędne – umożliwiające prawidłowe działanie Strony internetowej oraz prawidłowe prezentowanie treści w niej zawartych.
 • analityczne – umożliwiające dokonywanie pomiarów skuteczności podejmowanych działań i prezentowanych treści, bez identyfikowania Użytkownika oraz tworzenie zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest Strona. Te działania pozwalają na stałe udoskonalanie struktury i zawartości Strony, tak by w jak największym stopniu odpowiadała ona potrzebom Użytkowników.
 • statystyczne – umożliwiające analizę zachowania różnych użytkowników strony internetowej.

Informacje o Google Analytics

Strona korzysta z dziennika ruchu zewnętrznego – Google Analytics, aby określić, które podstrony są odwiedzane i w jaki sposób. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na Stronie i ulepszać Stronę, aby lepiej dostosować ją do potrzeb Użytkowników. Używamy tych informacji wyłącznie do celów analizy statystycznej.

Z pełną polityką prywatności Google Analytics można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Więcej informacji o tym narzędziu znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Zbiorcze analizy tworzymy w oparciu o nasz uzasadniony interes, w związku z powyższym Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Niemniej jednak, w przypadku danych zapisanych w cookie, uwzględnienie sprzeciwu może nie być możliwe z uwagi na brak możliwości jednoznacznego określenia przez Administratora, że wnioskujący posługuje się urządzeniem, na którym zostały zapisane cookies. Zaleca się, aby Użytkownik samodzielnie usunął cookie ze swojego urządzenia korzystając z opcji przeglądarki.

Informacje o możliwości blokowania plików cookie

Użytkownik może zrezygnować z użycia Google Analytics, pobierając dodatek: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rezygnacja z Google Analytics nie będzie miała wpływu na funkcjonalność Strony.

Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby blokowała pliki cookie lub każdorazowo ostrzegała przed ich instalacją. Ustawienia są różne w poszczególnych przeglądarkach. Instrukcje odnośnie obsługi plików cookie można znaleźć w menu “Pomoc” przeglądarki. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień

dotyczących plików cookie. Na komputerze pliki cookie można odinstalować poprzez usunięcie ich jeden po drugim według rodzajów cookies lub wszystkich na raz.

Poniżej przedstawione zostały linki do instrukcji dotyczących ochrony prywatności, dokonywania zmian ustawień oraz usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach:

Korzystanie ze Strony prowadzonej przez TFP, bez zmiany ustawień przeglądarki w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na ich zapisywanie.

Klient zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie w używanej przeglądarce.