Informacja za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Informacja o realizacji strategii podatkowej TFP Sp. z o.o., NIP: 7810000202, za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

TFP Sp. z o.o. – informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022

Informacja za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Informacja o realizacji strategii podatkowej TFP Sp. z o.o., NIP: 7810000202, za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

TFP Sp. z o.o. – informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

Informacja za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Informacja o realizacji strategii podatkowej TFP Sp. z o.o., NIP: 7810000202, za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

TFP Sp. z o.o. – informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020